TRINCO NEWS
Search

திருமலை பஸ் வண்டியுடன் லொறி மோதியதால் பாறிய வீதி விபத்து

திருமலை எயா போஸ் பம்பர ஹவுஸ் அருகே பஸ் வண்டியுடன் லொறி மோதியதால் பாறிய வீதி விபத்து . பலர் காயம் சாரதியின் நிலை கவலைக்கினம்.
trinco_accident8

trinco_accident7

trinco_accident6

trinco_accident5

trinco_accident4

trinco_accident3

trinco_accident2

trinco_accident1




One thought on “திருமலை பஸ் வண்டியுடன் லொறி மோதியதால் பாறிய வீதி விபத்து

  1. Tamil

    தமிழை கொலை செய்யாதீர்கள்.

    * பாரிய
    * கவலைக்கிடம்

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *