TRINCO NEWS
Search

குப்பை இல்லாத திருகோணமலை

நிலப்பசுமையுகம் ஒன்றிற்க்கான சுற்றாடல் பாதுகாப்பு மாநாடு அதிமேதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் தலைமையில் திருகோணமலை மாவட்டத்தில் நடைபெற இருப்பதனால் நகர சுற்றாடலில் பொலித்தீன் மற்றும் குப்பையில்லாத இடமாக பிரகடனப்படுத்தி இவ்வேலைத்திட்டத்தை திருகோணமலை மாவட்ட செயலகம், பிரதேச செயலகம் பட்டினமும் சூழலும் திருகோணமலை, நகரசபை, சுற்றாடல் அதிகாரசபை, கரையோர பாதுகாப்புத் திணைக்களம், MEPA, பொலிஸ் மற்றும் பொதுமக்கள் ஒன்றிணைந்து பொலித்தீன் பாவனையை இல்லாதொழிக்கும் விழிப்பூட்டல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது

நன்றி :T&G FB
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *